Wyniki rekrutacji na wyjazd do Portugalii w ramach projektu Erasmus +

Wyniki rekrutacji na wyjazd do Portugalii w ramach projektu Erasmus + (plik .pdf)

„ODKRYWAMY EUROPĘ”

2022-1-PL01-KA122-SCH-000073232