Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie

power

Projekt „HISZPAŃSKIE STAŻE 2”

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-061709

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

W ramach projektu 54 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcący się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik informatyk i technik mechatronik – weźmie udział w czterotygodniowych stażach zawodowych w Hiszpanii.

Celem głównym projektu jest umożliwienie uczestnikom podwyższenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych ułatwiających im odniesienie sukcesu na rynku pracy. Cele drugoplanowe to poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (40-godzinny kurs języka hiszpańskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże. Stażyści, podzieleni na trzy 18 – osobowe grupy, wyjadą do HISZPANII w lutym i kwietniu 2020 roku (dwie grupy) i w marcu 2021 roku (trzecia grupa). Z każdą grupą wyjedzie do Hiszpanii dwóch opiekunów szkolnych.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez hiszpańską organizację partnerską; oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego; koszty podróży i pobytu w Hiszpanii wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu są finansowane przez szkołę ze środków PO WER.

 

Dokumentacja projektu.