Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: pzs2.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021-04-07

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści: 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, tj.:

 • Ctrl++ (powiększenie),
 • Ctrl+- (pomniejszenie),
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny),
 • F11 (tryb pełnoekranowy),
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego),
 • Ctrl+C (kopiowanie),
 • Ctrl+S (zapisanie strony),
 • Ctrl+F (szukanie na stronie),
 • Ctrl+P (drukowanie),
 • Ctrl+I (informacje o stronie),
 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-04-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-04-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

Nasz adres e-mail: pzs2.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

Nr telefonu: 58 686 35 86

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • informację o najwygodniejszym dla Ciebie sposobie przekazania danych (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

 Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę na takie działanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie

ul. Józefa Wybickiego 1, 83-400 Kościerzyna

 1. Na teren Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie prowadzą dwa wejścia: od ulicy Józefa Wybickiego – wejście dla pieszych, od ulicy Traugutta – wjazd i wyjazd na parking szkolny pojazdami samochodowymi/wejście dla pieszych.
 2. Do budynku prowadzą 4 wejścia z terenu szkoły; 3 od frontu – wejście po schodach, 1 od zaplecza – dostosowane dla osób na wózkach, skąd platformą schodową można dostać się na parter. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od frontu.
 3. Recepcja znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.
 4. Na parterze znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora szkoły, gabinet sekretarza szkoły.
 5. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na wyższe kondygnacje osoby na wózkach mogą dostać się przy pomocy osoby obsługującej schodołaz. W budynku nie ma windy.
 6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 7. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W szkole nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.