30 06, 2017

Informacja dla maturzystów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu

2023-02-16T14:22:37+00:00

Informacja dla maturzystów, którym przysługuje egzamin poprawkowy w sierpniu Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz części pisemnej i nie zdali wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą w sierpniu przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu [...]

Informacja dla maturzystów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu2023-02-16T14:22:37+00:00
21 06, 2017

Dla maturzystów: bon zniżkowy na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku

2023-02-16T14:22:37+00:00

Dla maturzystów: bon zniżkowy na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku. Dla maturzystów: bon zniżkowy na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku (plik .pdf).

Dla maturzystów: bon zniżkowy na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku2023-02-16T14:22:37+00:00