WSRÓD NAJLEPSZYCH

TECHNIKÓW W POLSCE

Znak Jakości Szkoły 2023

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że Technikum nr 2
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. KEN w Kościerzynie
jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2023
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2023".

WSRÓD NAJLEPSZYCH

TECHNIKÓW W POLSCE

Znak Jakości Szkoły 2023

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że Technikum nr 2
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. KEN w Kościerzynie
jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2023
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2023".

WSRÓD NAJLEPSZYCH

TECHNIKÓW W POLSCE

Znak Jakości Szkoły 2023

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że Technikum nr 2
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. KEN w Kościerzynie
jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2023
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2023".

WSRÓD NAJLEPSZYCH

TECHNIKÓW W POLSCE

Znak Jakości Szkoły 2023

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że Technikum nr 2
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. KEN w Kościerzynie
jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2023
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2023".

WSRÓD NAJLEPSZYCH

TECHNIKÓW W POLSCE

Znak Jakości Szkoły 2023

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że Technikum nr 2
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. KEN w Kościerzynie
jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2023
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2023".

WSRÓD NAJLEPSZYCH

TECHNIKÓW W POLSCE

Znak Jakości Szkoły 2023

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że Technikum nr 2
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. KEN w Kościerzynie
jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2023
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2023".

WSRÓD NAJLEPSZYCH

TECHNIKÓW W POLSCE

Znak Jakości Szkoły 2023

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że Technikum nr 2
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. KEN w Kościerzynie
jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2023
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2023".

WSRÓD NAJLEPSZYCH

TECHNIKÓW W POLSCE

Znak Jakości Szkoły 2023

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że Technikum nr 2
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2
im. KEN w Kościerzynie
jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2023
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2023".

Aktualności2023-02-16T15:09:16+00:00

PLANY LEKCJI

Dla uczniów
Dla słuchaczy

HISTORIA SZKOŁY

Poznaj naszą historię

Klik

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Znajdź swoje powołanie

Klik

e-DZIENNIK

Dziennik elektroniczny

Klik

Informacje dla uczniów, którzy zakwalifikują się do klas pierwszych – dotyczy badań lekarskich

Informacje dla uczniów, którzy zakwalifikują się do klas pierwszych - dotyczy badań lekarskich Badaniu lekarskiemu podlegają wszyscy uczniowie klas pierwszych zakwalifikowani jako kandydaci przyjęci do szkoły na podstawie listy przyjętych z dnia 22 lipca 2024 r. Otrzymanie zaświadczenia lekarskiego w danym zawodzie, jest warunkiem ostatecznego przyjęcia ucznia do klasy o danym profilu zawodowym. W przypadku, gdy uczeń za zgodą dyrektora szkoły zmieni zawód, w którym chce się dalej kształcić, musi on wykonać wyżej wymienione badanie lekarskie na własny koszt. [...]

By |3 lipca 2024|

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE Uczeń klasy 4MMt - Przemysław Skwierawski uzyskał tytuł FINALISTY w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice na szczeblu ogólnopolskim. Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny, a jej celem jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności i wynalazczości. Rozwija zdobywanie praktycznych umiejętności, aktywizuje twórcze myślenie, a także rozwija edukację o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Konkurs składał się z części okręgowej, gdzie nasz uczeń zajął 1 miejsce i dzięki temu został zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego [...]

By |23 maja 2024|

Informacja dla zdających maturę z informatyki

Informacja dla zdających maturę z informatyki W dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) w godzinach od 11:35 do 12:35 zapraszamy zdających maturę z informatyki na losowanie miejsc oraz testowanie komputerów. Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego z informatyki przed egzaminu zdający sprawdza poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin oraz wybranego przez siebie oprogramowania.

By |17 maja 2024|

„Chcę być lepszy
od samego siebie”