PLANY LEKCJI

Dla uczniów
Dla słuchaczy

HISTORIA SZKOŁY

Poznaj naszą historię

Klik

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Znajdź swoje powołanie

Klik

e-DZIENNIK

Dziennik elektroniczny

Klik

Mechatronik

mechatronik

 

Mechatronik – nowy kierunek w szkole branżowej od roku szkolnego 2023-2024!

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata, a kształcenie zawodowe odbywa się w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także  otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Czym będziesz sie zajmował?
Mechatronik jest wszechstronny. To  specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, sterowania, automatyki czy robotyki. W tym zawodzie możesz być serwisantem, monterem podzespołów i urządzeń mechatronicznych, konserwatorem urządzeń mechatronicznych lub też handlowcem.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechatronik potrafi wykonać:

– montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych i mechatronicznych,
– montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
– rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych,
– konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych.

Mechatronik może znaleźć zatrudnienie w:

– zakładach produkcyjnych praktycznie wszystkich branż,
– zakładach usługowych naprawiających i konserwujących urządzenia mechaniczne,   elektryczne, czy elektroniczne,
– hurtowniach, sklepach, i działach sprzedaży,
– lub prowadzić własną działalność gospodarczą