Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kościerskiego wzorowo przygotowane na przyjęcie uczniów z „podwójnego rocznika”

2023-02-16T14:22:35+00:00

Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kościerskiego wzorowo przygotowane na przyjęcie uczniów z „podwójnego rocznika” 6 lutego br., z inicjatywy Alicji Żurawskiej, starosty kościerskiego, zorganizowane zostało spotkanie, adresowane do władz samorządowych z terenu wszystkich gmin Powiatu Kościerskiego oraz dyrektorów szkół podstawowych z naszego Powiatu, dotyczące kwestii związanych ze stanem przygotowania szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest [...]