15 05, 2019

Szkolny Klub Europejski – „Euro Club” – informacje

2023-02-16T14:22:34+00:00

Szkolny Klub Europejski - "Euro Club" Co to jest Szkolny Klub Europejski? Szkolny Klub Europejski jest formą współpracy nauczycieli i uczniów. Działa podobnie jak różnego rodzaju koła zainteresowań. Zajmuje się on, jak sama nazwa wskazuje, upowszechnianiem wiedzy o Europie – państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach i organizacjach, integracji europejskiej wśród członków [...]

Szkolny Klub Europejski – „Euro Club” – informacje2023-02-16T14:22:34+00:00