PLANY LEKCJI

Dla uczniów
Dla słuchaczy

HISTORIA SZKOŁY

Poznaj naszą historię

Klik

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Znajdź swoje powołanie

Klik

e-DZIENNIK

Dziennik elektroniczny

Klik

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nauka trwa 4 lata, w trakcie której uczeń zdaje dwa egzaminy kwalifikacyjne. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych odbywają się w szkole w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, a praktyka zawodowa trwająca 1 miesiąc u lokalnych przedsiębiorców zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Ten kierunek mieści w sobie elementy budownictwa, projektowania, mechaniki i elektroniki i stanowi doskonałą alternatywę dla technika informatyka i technika mechatronika.

Absolwent kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do  organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wykonywania montażu tych urządzeń i systemów, będzie umieć konserwować oraz naprawiać urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, będzie kontrolować pracę tych urządzeń i systemów, a także sporządzał kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Oprócz istotnych umiejętności praktycznych absolwenci tego kierunku będą stosować przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego i wykonywać rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych. Absolwenci tego kierunku podejmują pracę w firmach budowlanych, zakładach produkujących urządzenia energetyki odnawialnej. Mogą założyć własną firmę lub kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

„Chcę być lepszy
od samego siebie”