12 01, 2021

EGZAMIN MATURALNY 2021 – ZMIANY!!!

2023-02-16T14:22:32+00:00

EGZAMIN MATURALNY 2021 – ZMIANY!!! 1. Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu z: języka polskiego (PP) , matematyki (PP) , wybranego języka obcego (PP). 2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu wymienionego w pkt. 1. 3. Nie ma obowiązku: przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego [...]

EGZAMIN MATURALNY 2021 – ZMIANY!!!2023-02-16T14:22:32+00:00