PLANY LEKCJI

Dla uczniów
Dla słuchaczy

HISTORIA SZKOŁY

Poznaj naszą historię

Klik

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Znajdź swoje powołanie

Klik

e-DZIENNIK

Dziennik elektroniczny

Klik

Pedagog

Godziny pracy:
Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 9.00 – 13.00
Środa 9.00 – 13.00
Czwartek 9.00 – 14.00
Piątek 9.00 – 12.00

Kontakt z pedagogiem możliwy jest również przez internet. Jeżeli masz obawy przed rozmową, lub chcesz pozostać osobą anonimową a szukasz pomocy lub porady napisz do mnie na e-mail:

  • e-mail: pedagogpzsnr2@wp.pl
  • tel.: 58 686-35-86 (sekretariat)

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
  • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
  • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Uczniu, możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
Nie potrafisz porozumieć się z dorosłymi,
Masz problemy rodzinne,
Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
Chcesz podzielić się radością,
Chciałbyś z kimś porozmawiać,
Pomógłbyś innym , ale nie wiesz w jaki sposób to zrobić,
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
Przyjdź również, gdy sam nie potrafisz sobie pomóc.

Rodzicu, skontaktuj się z pedagogiem, gdy:

Niepokoi Cię zachowanie dziecka
Zauważysz u dziecka problemy w nauce, zachowaniu
Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
Masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc
Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
Twoje dziecko było lub jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej i chcecie, aby wydana opinia była respektowana w naszej szkole,
Chcesz, aby Wasze dziecko zostało objęte opieką w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Czego możesz oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?

  • Całkowitej dyskrecji; wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia informacji to decyzja będzie należała tylko do Ciebie.
  • Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga

Wszystkim nam zależy na tym

Aby nasza szkoła była przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla uczniów.

„Chcę być lepszy
od samego siebie”