PLANY LEKCJI

Dla uczniów
Dla słuchaczy

HISTORIA SZKOŁY

Poznaj naszą historię

Klik

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Znajdź swoje powołanie

Klik

e-DZIENNIK

Dziennik elektroniczny

Klik

Pracownik pomocniczy gastronomii

th

Zawód dedykowany tylko tym uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim).

Pracownik pomocniczy gastronomii wykonuje czynności porządkowe w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, realizuje prace związane z przechowywaniem żywności, wykonuje prace pomocnicze w pomieszczeniach produkcyjnych obiektu gastronomicznego, a także czynności pomocnicze związane z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych, przygotowuje proste dania i napoje gorące oraz zimne bezalkoholowe.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony jako pomocnik w kuchni restauracyjnej, hotelowej, ośrodka wypoczynkowego, szkolnej – we wszystkich obiektach, które świadczą usługi gastronomiczne. Oprócz tego, umiejętności, które nabędzie są niezwykle przydatne w codziennym życiu.

„Chcę być lepszy
od samego siebie”