erasmus

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie

Projekt „HISZPAŃSKIE STAŻE”

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-048073

Projekt staży zagranicznych finansowany ze środków programu ERASMUS+

W ramach projektu  54 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik informatyk i technik mechatronik – weźmie udział w czterotygodniowych stażach zawodowych w Hiszpanii.

Celem głównym projektu jest umożliwienie uczestnikom podwyższenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych ułatwiających im odniesienie sukcesu na rynku pracy. Cele drugoplanowe to poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (40-godzinny kurs języka hiszpańskiego)  i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże. Stażyści, podzieleni na trzy 18-osobowe grupy, wyjadą do HISZPANII: w marcu i maju 2019 roku (dwie grupy) oraz w marcu 2020 roku (trzecia grupa). Z każdą grupą pojedzie do Hiszpanii dwóch opiekunów szkolnych.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez hiszpańską organizację partnerską; oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania językowego, pedagogicznego  i kulturowego; koszty podróży i pobytu w Hiszpanii wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu są finansowane przez szkołę ze środków programu edukacyjnego Unii Europejskiej ERASMUS+.

Dokumentacja projektu.