PLANY LEKCJI

Dla uczniów
Dla słuchaczy

HISTORIA SZKOŁY

Poznaj naszą historię

Klik

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Znajdź swoje powołanie

Klik

e-DZIENNIK

Dziennik elektroniczny

Klik

Monter sieci i instalacji sanitarnych

monter

Monter sieci i instalacji sanitarnych po zakończeniu kształcenia w naszej szkole będzie przygotowany do:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych;

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy w firmach branży budowlanej.

„Chcę być lepszy
od samego siebie”