Dokumenty rekrutacyjne do projektu Erasmus + 2023/24

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się regulaminem rekrutacji, terminami składania dokumentów oraz kartą oceny osoby biorącej udział w projekcie.

Numer projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000120524