„Biznes Plan JUNIORA V” – konkurs na najlepszy biznes plan działalności gospodarczej

W związku z organizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości IDG mamy zaszczyt, podobnie jak w poprzednich latach, ogłosić konkurs na najlepszy biznes plan działalności gospodarczej pn. „Biznes plan JUNIORA V”.
Konkurs „Biznes plan JUNIORA V” skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kościerskiego. Do konkursu można przystąpić jednoosobowo lub jako zespół projektowy składający się maksymalnie z 3 osób.
Konkurs przeprowadzony zostanie dwuetapowo.
Etap I wewnątrzszkolny,
do 31 października uczniowie składają swoje biznesplany do Szkolnej Komisji Konkursowej.
Następnie  Komisja  wyłoni jednego zwycięzcę (osobę lub zespół), który przejdzie do etapu II i zaprezentuje swoje przedsięwzięcie  21 listopada 2019 r. w trakcie obchodów Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości IDG w Kościerzynie.
Za udział w konkursie zaplanowano dla wszystkich drobne upominki okolicznościowe, a dla czterech laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne:
I miejsce 1200 zł
II miejsce 900 zł
III miejsce 750 zł
IV miejsce 600 zł
Rangę wydarzeniu dodaje również fakt, że zarówno Pomorski Dzień Przedsiębiorczości IDG, jak i nin. Konkurs, zostały zgłoszone do kalendarza działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach 18-24 listopada 2019 r..
Jest to ogólnoświatowa inicjatywa mająca na celu m.in. wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.
Gorąco i serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły  do wzięcia udziału w ww. konkursie.
Osobami do kontaktów w sprawie opracowania  biznesplanów jest Pani Justyna Naczk-Bojanowska i Pani Małgorzata Adamska.