XVII SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY

konkurs_jezykowy

Konkurs odbędzie się 23 marca 2022 r. o godz. 8.00 w auli szkolnej.

Czas trwania – 2 g. l.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Konkurs ma formę testu obejmującego:

  • rozumienie tekstu pisanego
  • część leksykalno-gramatyczną
  • wypowiedź pisemną

Nagrody: najlepsi z poszczególnych języków (miejsca 1-3) otrzymają nagrody książkowe oraz ocenę celującą wagi 5 z danego języka.

Na zgłoszenia czekamy do 21 marca br. (u uczących was nauczycieli języków obcych lub w sali nr 7).

ZAPRASZAMY!