XVI SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY

konkurs_jezykowy

Konkurs odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 8.50 w sali nr 48.

Czas trwania – 2 g. l.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Konkurs ma formę testu obejmującego:

  • rozumienie tekstu pisanego
  • część leksykalno-gramatyczną
  • wypowiedź pisemną

Na zgłoszenia czekamy do 22 marca br. (u uczących was nauczycieli języków obcych lub w sali nr 7).

ZAPRASZAMY!