XVIII SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY

 

Konkurs odbędzie się  30 marca 2023 r. na 2 i 3 godzinie lekcyjnej w auli szkolnej.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Konkurs ma formę testu leksykalno-gramatycznego.

Nagrody: najlepsi z poszczególnych języków (miejsca 1-3) otrzymają nagrody książkowe oraz ocenę celującą wagi 5 z danego języka.

Na zgłoszenia czekamy do 28 marca br. ( u uczących Was nauczycieli języków obcych).

ZAPRASZAMY!