Wycieczka edukacyjna na Politechnikę Gdańską

W dniu 09.11.2023 uczniowie klas II-VCE o profilu technik chłodnictwa i klimatyzacji uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej na Politechnikę Gdańską.

Podczas wizyty uczniowie zwiedzili zabytkowe, a także odnowione i nowoczesne „mury” uczelni, wzięli udział w targach SEP organizowanych w budynku głównym oraz uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Laboratorium Maszynowym. Tematem przewodnim wizyty na zajęciach zorganizowanych na uczelni było zapoznanie się uczestników wycieczki z urządzeniami i instalacjami: wentylacyjnymi, chłodniczymi i grzewczymi, w tym z wykorzystującymi energię odnawialną takimi, jak m. in. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła. Uczniowie mieli również możliwość obserwować wykonywanie badań i pomiarów technicznych. Zajęcia w laboratorium prowadzili pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w przybliżenie edukacji na poziomie działalności uczelni wyższej oraz przedstawienie podstaw metodologii wykonywania badań naukowych.