Szkolny konkurs językowy

konkurs_jezykowy

Nauczyciele języków obcych Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie organizują co roku Szkolny Konkurs Językowy (dotyczy on wszystkich nauczanych w naszej szkole języków obcych: język angielski, język niemiecki, język francuski).

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO

➢ W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie PZS nr 2.

➢ Konkurs odbywa się w drugim semestrze danego roku szkolnego.

➢ Konkurs składa się z 2 etapów: pisemnego i ustnego.

➢ Etap pisemny obejmuje następujące części:

A – rozumienie tekstu pisanego

B – test leksykalno – gramatyczny

C – wypowiedź pisemna na podany temat

➢ Czas trwania części pisemnej: 2 godziny lekcyjne.

➢ Do etapu ustnego przechodzą uczniowie, którzy uzyskali min. 70% pkt, ewentualnie 3 najlepszych uczniów z danego języka.

➢ Etap ustny obejmuje następujące elementy:

A – sytuacje z życia codziennego

B – wypowiedź na temat materiału stymulującego.

➢ Zgłoszenia przyjmują wszyscy uczący nauczyciele języków obcych PZS nr 2 w Kościerzynie.

➢ Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe.

Szkolny Konkurs Językowy po raz pierwszy został przeprowadzony w roku szkolnym 2003/2004.

 

Lista laureatów I Szkolnego Konkursu Językowego ( r.szk. 2003/2004)

Język angielski

I- Alicja Główczewska – kl. II a LO / Maciej Lipski – kl. II a LO
II – Szymon Kac – kl. II E
III – Karina Szulc – kl. II TM

Język niemiecki

I – Alicja Murglin – kl. II b LO
II – Maciej Kropidłowski – kl. II b LO
III – Tomasz Murglin – kl. II TB

Język francuski

I – Marta Wirkus – kl. II b LO
II – Joanna Rogala – kl. IV TH
III – Katarzyna Kosznik – kl. II b LO

Język rosyjski

I – Teresa Dawidowska – kl. II a LO
II – Piotr Kamrowski – kl. I TS
III – Paweł Czarnowski – kl. I TS

 

Lista laureatów II Szkolnego Konkursu Językowego ( r.szk. 2004/2005)

Język angielski

I – Maciej Lipski – kl. III a LO
II – Andrzej Orłowski – kl. III a LO
III – Bartosz Troka – kl. I TM

Język niemiecki

I – Alicja Murglin – kl. III b LO
II – Maciej Kropidłowski – kl. III b LO
III – Wojciech Lewandowski – kl. II TS

Język rosyjski

I – Paweł Czarnowski – kl. II TS
II – Piotr Kamrowski – kl. II TS
III – Rafał Nosiński – kl. II TS

 

Lista laureatów V Szkolnego Konkursu Językowego ( r.szk. 2007/2008)

Język angielski

I – Anna Swałdek – kl. III b LO
II – Michał Ciesielski – kl. III b LO
III – Ewelina Krapkowska – kl. III a Lo

Język niemiecki

I – Ilona Skwierawska – kl. II TH
II- Paulina Orzełek – kl. I a LO
III – Beata Kiedrowicz – kl. I a Lo

Język francuski

I – Magdalena Rogala – kl. IV TH
II – Andżelika Benet – III TH
III – Agnieszka Michalewicz – kl. III TH

 

Lista laureatów VII Szkolnego Konkursu Językowego ( r.szk. 2009/2010)

Język angielski

I – Adam Nadolny – kl. II Ti
II – Adrian Zabrocki – kl. III Ti
III – Paulina Węsiora – kl. II TB / Dariusz Kankowski – kl. III Ti

Język niemiecki

I – Mateusz Szulist – kl. IV TB
II – Dawid Gawin – kl. II TM
III – Martin Góra – kl. I TM

 

Lista laureatów VIII Szkolnego Konkursu Językowego ( r.szk. 2010/2011)

Język angielski

I – Tomasz Zieliński – kl. II Tmt
II – Paulina Węsiora – kl. III TB
III – Adam Nadolny – kl. III Ti

Język niemiecki

I – Dawid Gawin – kl. III TM
II – Martin Góra – kl. II TM
III – Kinga Rompa – kl. I TB/ Michał Sarach – kl. I Tmt

Język francuski

I – Barbara Główczewska – II TH
II – Monika Kowalczyk – II TH
III – Roksana Klasa – II TH

 

Lista laureatów IX Szkolnego Konkursu Językowego ( r.szk. 2011/2012)

Język angielski

I – Maciej Chorobiński – kl. II Ti
II – Karolina Kalinowska – kl. II TH / Tomasz Zieliński – kl. III Tmt
III – Paweł Ciepliński – kl. III Ti

Język niemiecki

I – Kinga Rompa – kl. II TB
II – Aszyk Manuela – kl. I TB

 

Lista laureatów X Szkolnego Konkursu Językowego ( r.szk. 2012/2013)

Język angielski

I – Maciej Chorobiński – kl. 3 Ti
II – Adrian Gosz – kl.3 TB
III – Kewin Jankun – kl. 3 Ti

Język niemiecki

I – Kinga Rompa – kl. 3 TB
II – Weronika Lepak – 4 TOT
III – Joanna Guz – kl. 4 TOT

 

Lista laureatów XI Szkolnego Konkursu Językowego ( r.szk. 2013/2014)

Język angielski

I – Etmański Damian – 2 Ti/Tmt
II – Rolbiecki Piotr – 4 Ti/Tmt
II – Chorobiński Maciej – 4 Ti/Tmt

Język niemiecki

I – Aszyk Manuela – 3 TB
II – Bednarek Remigiusz – 1 Ti/Tmt
III – Lubecka Paulina – 2 TB

 

Lista laureatów XII Szkolnego Konkursu Językowego ( r.szk. 2014/2015)

Język angielski

I – Etmański Damian – 3 Ti
II – Muchowski Tomasz – 2 Ti
III – Borowicki Bartosz – 2 Ti

Język niemiecki

I – Paczkowski Jakub – kl. 3 TB
II – Lubecka Paulina – kl. 3 TB
III – Plata Marcin – 1 Tmt

SERDECZNIE GRATULUJEMY !