Szkolenie dla technikum chłodnictwa i klimatyzacji

W dniu 23.04.2018 r. uczniowie klasy I CTO o profilu technik chłodnictwa i klimatyzacji uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym dzięki uprzejmości firmy Vents Group Sp. z o.o. z Niepruszewa. Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z działaniem wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej nawiewnej, wywiewnej i nawiewno – wywiewnej. Przedstawiciel firmy Vents Group Sp. z o.o. Pan Michał Rogalka omówił również temat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i tzw. wentylacji decentralnej.

Podczas szkolenia uczniowie wykonali kilka zadań praktycznych, m. in. dokonali montażu przewodów wentylacyjnych, dobierali elementy układu wentylacyjnego i wentylatory, a także wybierali model centrali przeznaczonej do konkretnych, wskazanych przez szkolącego wymagań i parametrów. Za wykonanie poszczególnych zadań najlepsze zespoły otrzymały nagrody.

Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się ćwiczenia wykonywane na modelowych instalacjach wentylacyjnych, przy wsparciu Pani Wioletty Sobierskiej – szkoleniowca firmy Vents Group, a także sterowanie działaniem centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym. W szkoleniu uczestniczył także Pan Piotr Słoma – Dyrektor Handlowy ww. firmy, który na zakończenie zajęć wręczył wszystkim uczestnikom certyfikaty za udział w szkoleniu.

http://www.vents-group.pl/