Kurs animatora czasu wolnego

W dniu 19 listopada 2023 r. w naszej szkole odbył się kurs animatora czasu wolnego. Nasi uczniowie zostali przeszkoleni przez instruktorów z  Biura Turystycznego Czerwiński Travel z Gdańska.

Podczas szkolenia kursanci poznali podstawowe elementy pracy animatora. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach z zakresu sztuki tworzenia kompozycji balonowych, tańca czy zabaw z chustą. W czasie trwania kursu uczestnicy poznali charakter pracy animatora poprzez teorię oraz praktykę.

Na zajęciach trzeba było również wykazać się kondycją fizyczną i kreatywnością podczas tańców animacyjnych i zabaw.

Kurs podnosi kwalifikacje młodych ludzi w dziedzinie animacji i daje im szansę na pracę w zawodzie animatora czasu wolnego.

Kurs realizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.