Informacja dla zdających poprawkową maturę z matematyki w sierpniu

Kalkulatory potrzebne na poprawkową maturę z matematyki prosimy oddawać w sekretariacie szkoły do 22 sierpnia do godz. 14:00.