Informacja dla zdających maturę poprawkową z matematyki

Zdającym maturę poprawkową z matematyki przypominamy, że mogą korzystać na egzaminie z kalkulatora prostego. Zdający powinien taki kalkulator przynieść ze sobą na egzamin.