Do Rad Rodziców Szkół i Przedszkoli Województwa Pomorskiego

 Wojewoda Pomorski, Pomorski Kurator Oświaty,  Fundacja „Rodzice Szkole”

                                                    zapraszają na

Pomorską    Regionalną  Konferencję Rad Rodziców (Rady rodziców w polskim systemie oświaty), która odbędzie się 7 marca 2017 r. w godzinach 9.30-13.45  w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6

Przedstawiciele Rad Rodziców zainteresowani uczestnictwem w konferencji proszeni są  o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.radyrodzicow.pl  w zakładce „Konferencje Regionalne Rad Rodziców”.

 Uwaga:

  • udział w konferencji jest bezpłatny,
  • organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu ,
  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
  • w wypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Zarządem   Fundacji  „Rodzice Szkole” (kontakt@rodziceszkole.edu.pl tel. 721 326 336) .

Szczegółowy program Konferencji w załączeniu (plik .pdf).

W imieniu organizatorów

Monika Kończyk

Pomorski Kurator Oświaty