Informacja dla poprawiających maturę

Oświadczenia dotyczące przystąpienia do matury poprawkowej (załącznik nr 7) należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 14 lipca 2023 r. (piątek) do godziny 14:00.