Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła) – harmonogramy

Indywidualne harmonogramy  zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  (stara formuła)  – czerwiec 2017 r.  są do odebrania w szkole. (drugie piętro  –  sala 52)