Dyplomy – ukończenie technikum

Data wydania dyplomów dla tych, którzy zdali wszystkie egzaminy kwalifikacyjne w danym zawodzie i są absolwentami – 26 maja 2017 r.