Dokumenty rekrutacyjne do projektu PO WER 2023/24

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji, terminami składania dokumentów oraz kartą oceny osoby biorącej udział w projekcie Europejscy Zawodowcy.

Numer projektu: FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000072913