Projekt POWIATU KOŚCIERSKIEGO „NOWOCZESNA EDUKACJA ZAWODOWA W SERCU KASZUB” – dokumenty do pobrania (.pdf):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWIATU KOŚCIERSKIEGO „NOWOCZESNA EDUKACJA ZAWODOWA W SERCU KASZUB”

Deklaracja Uczestnictwa w projekcie pn. „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub”

OGŁOSZENIE O NABORZE CHĘTNYCH FIRM DO ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK (NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

ZGŁOSZENIE ORGANIZATORA STAŻU/PRAKTYKI (2019 r.)

Ogłoszenie o naborze chętnych firm do organizacji staży i praktyk

Zgłoszenie organizatora stażu/praktyki

Regulamin organizacji staży i praktyk

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia