Program Stypendiów Pomostowych Na Rok Akademicki 2015/2016