Informacja dla tych, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2020 r.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji zimowej 2020r., chcące przystąpić do egzaminu poprawkowego w czerwcu – lipcu 2020 r. proszone są o przesłanie deklaracji na adres pzs2.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

We wiadomości wystarczy umieścić następującą informację:

Ja, imię nazwisko deklaruję przystąpienie do sesji  poprawkowej w czerwcu – lipcu 2o2o r.