Informacja dla poprawiających maturę

Deklaracje dotyczące przystąpienia do matury poprawkowej należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 14 sierpnia 2020 r. (piątek) do godziny 14:00.