Informacja dla poprawiających maturę

Deklaracje dotyczące przystąpienia do matury poprawkowej w sierpniu należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 11 lipca 2019 r. do godziny 15:00.