HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH KLASY III LO dla DOROSŁYCH W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ nr 2 W KOŚCIERZYNIE

Część pisemna

3 kwietnia 2020 r., język polski, 18.00. – 19.30.

4 kwietnia 2020 r., języki obce, 10.00.-11.30.

5 kwietnia 2020 r., matematyka (podst.), 9.00. – 10.30.

5 kwietnia 2020 r., matematyka (rozsz.), 11.00. – 12.30.

 

  • egzamin przeprowadzany jest zdalnie,
  • zdający otrzymują test drogą elektroniczną,
  • w czasie wyznaczonym przez nauczyciela, należy odesłać odpowiedzi.