PLANY LEKCJI
DLA UCZNIÓW
DLA SŁUCHACZY
HISTORIA SZKOŁY
Poznaj naszą historię
KLIK
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Znajdź swoje powołanie
KLIK
WIRTUALNY SPACER
Przejdź się po szkole
JUŻ NIEDŁUGO

Kierowca mechanik

mechanik2

Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych. Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. Miejscem pracy kierowcy mechanika jest pojazd samochodowy, zespół pojazdów lub stanowisko naprawcze w przedsiębiorstwie, ewentualnie miejsce załadunku i rozładunku pojazdu.

Kończąc ten kierunek będziesz przygotowany do:

  • organizowania stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
  • planowania optymalnej trasy przejazdu
  • kierowania samochodem lub zespołem pojazdów
  • prowadzenia dokumentacji pojazdu
  • prowadzenia dokumentacji przewozowej
  • wykonywania czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
  • prowadzenia dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych
„Chcę być lepszy
od samego siebie”