Współpraca w zakresie zwiększania wiedzy na temat czerniaka

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie podjął współpracę w zakresie zwiększania wiedzy na temat czerniaka poprzez popularyzację metod skutecznej profilaktyki.

Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Realizatorem akcji w szkole jest pielęgniarka Violetta Landowska.

Więcej informacji.