Kurs z zakresu „Obsługa agregatów tynkarskich”

W naszej szkole odbył się kurs z zakresu „Obsługa agregatów tynkarskich”, w którym wzięli udział uczestnicy projektu „Nowoczesna Edukacja zawodowa w sercu Kaszub”.

Projekt „Nowoczesna Edukacja zawodowa w sercu Kaszub” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.