Informacja dla zdających poprawkową maturę z matematyki w sierpniu.

Kalkulatory potrzebne na poprawkową maturę z matematyki prosimy oddawać w sekretariacie szkoły dnia 21 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00.