XV Szkolny Konkurs Językowy

Konkurs odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 8.00 w sali nr 48. Czas trwania – 2 g.l.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Konkurs ma formę testu obejmującego:

  • rozumienie tekstu czytanego
  • część leksykalno-gramatyczną
  • krótką formę użytkową

Na zgłoszenia czekamy do 16 kwietnia br. ( u uczących was nauczycieli języków obcych lub w sali nr 7).

ZAPRASZAMY!