Wyniki XV Szkolnego Konkursu Językowego

Dnia 18 kwietnia 2018r. odbył się XV SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY.

W konkursie uczestniczyło 57 uczniów.

Najlepsze wyniki uzyskali:

Język angielski

  1. Droździk Cyprian – kl. 1 Ti
  2. Klajnszmit Klaudiusz – kl. 1 MMT
  3. Kucharski Jakub – kl. 4 Ti/Tmtr
  4. Rowe Max – kl. 1 MMT

Język niemiecki

  1. Haglauer Patryk – kl. 1 MMT
  2. Plata Marcin – kl. 4 Ti/Tmtr
  3. Stolz Radosław – kl. 4 Ti/Tmtr

Rozdanie nagród książkowych odbędzie się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

GRATULUJEMY!