Wyniki XIII Szkolnego Konkursu Językowego

Dnia 26 kwietnia 2016 r. odbył się XIII SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY. W konkursie uczestniczyło 48 uczniów.

Najlepsze wyniki uzyskali:

Język angielski

Muchowski Tomasz – 3 Ti/Tmtr
Etmański Damian – 4 Ti/Tmtr
Jabłoński Jakub – 1 Ti/Tmtr

Język niemiecki

Lubecka Paulina – 4 TB
Suberlak Kewin – 4 TB
Stolz Radosław – 2 Ti/Tmtr

Rozdanie nagród książkowych odbędzie się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

Gratulujemy!