Wyniki rekrutacji do projektu Hiszpańskie Staże 2

Termin mobilności uczestników został zmieniony z 1-23.03.2021 r., na 3-28.05.2021 r.

Terminy zajęć przygotowawczych przed wyjazdem zostaną podane uczestnikom w późniejszym terminie.

Lista osób, które dostały się do projektu (plik .pdf).