Wycieczka edukacyjna na Politechnikę Gdańską

W dniu 14.12.2022 uczniowie klas IV aCE, III MMt oraz III CE uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej na Politechnikę Gdańską.

Podczas wizyty uczestnicy wycieczki wzięli udział w zajęciach na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Zajęcia prowadzili pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w przybliżenie edukacji na poziomie działalności wyższej uczelni.

Podczas zajęć młodzież zapoznała się z pracownią laboratoryjną badań wody, w tym z metodami badań czystości mikrobiologicznej wody, przygotowaniem płytek Petriego z pożywkami agarowymi, wykonywaniem posiewów na szalkach oraz przygotowaniem próbek do inkubacji kolonii mikroorganizmów. Ponadto, uczniowie mieli możliwość „dotknąć i poznać bliżej” instalacje i urządzenia techniczne, na których wykonywane są przez studentów ćwiczenia laboratoryjne, jak również na których prowadzone są badania naukowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m. in. instalacje klimatyzacji i wentylacji, urządzenia chłodnicze i pompy ciepła, instalacje kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, kotłów grzewczych i systemów ogrzewania, układy sprężonego powietrza, silniki spalinowe, instalacje pomiarowe do badania przepływu płynów i wiele, wiele innych. Atrakcją wycieczki były również eksponaty starych urządzeń, instalacji i przyrządów pomiarowych służących dawniej do wykonywania badań i rozumienia zachodzących zjawisk w otaczającym nas środowisku.

To nowe doświadczenie szkolne i życiowe uczestników zajęć zapewne wpłynie na ich bardziej świadomy wybór ścieżki edukacyjnej lub zawodowej.