Ważne informacje dla maturzystów!!!

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (aktualizacja z 25 lutego 2021 r.) – plik .pdf