Uwaga! Stypendia dla tegorocznych maturzystów!

Rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji „Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademiach. O stypendia mogą ubiegać się kandydaci podejmujący studia na uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi.

Nabór kandydatów prowadzony jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018” (Segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. oraz spełniają warunki określone w regulaminie.

Do pobrania:

  1. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XVI edycji „Programu Stypendiów Pomostowych” na roku akademickim 2017/2018 (plik .pdf).
  2. Program Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018 (plik .pdf).