PLANY LEKCJI
DLA UCZNIÓW
HISTORIA SZKOŁY
Poznaj naszą historię
KLIK
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Znajdź swoje powołanie
KLIK
WIRTUALNY SPACER
Przejdź się po szkole
JUŻ NIEDŁUGO

Towarzystwo Przyjaciół Budowlanki

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie od 2009 roku działa Towarzystwo Przyjaciół Szkoły „Budowlanka”.

Celem Towarzystwa jest:

  • Organizowanie i koordynowanie społecznego wsparcia dla realizacji statutowej działalności Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie,
  • Wspieranie działalności pozalekcyjnej Szkoły,
  • Kultywowanie wieloletniej tradycji i dorobku Szkoły,
  • Integracja środowiska związanego z Powiatowym Zespołem Szkół nr 2, utrzymywanie więzi pomiędzy absolwentami a Szkołą.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

  • współpracę z kierownictwem PZS nr 2 w zakresie działalności statutowej i organizacyjnej,
  • współpracę z innymi towarzystwami i instytucjami w kraju,
  • materialne wspieranie potrzeb Szkoły,
  • zbieranie funduszy na działalność Towarzystwa.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w życiu naszego Towarzystwa.

Towarzystwo Przyjaciół Szkoły „Budowlanka”
ul.Wybickiego 1
KRS 0000321618
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
nr konta SGB 07203000451110000004059720

„Chcę być lepszy
od samego siebie”