Szkolny Klub Europejski – „Euro Club”

euroclub

!cid_AFDD0BC7-59AF-41C0-9788-249F230D11F4

Co to jest Szkolny Klub Europejski?
Szkolny Klub Europejski jest formą współpracy nauczycieli i uczniów. Działa podobnie jak różnego rodzaju koła zainteresowań. Zajmuje się on, jak sama nazwa wskazuje, upowszechnianiem wiedzy o Europie – państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach i organizacjach, integracji europejskiej wśród członków klubu, innych uczniów szkoły, a także rodziny, znajomych, mieszkańców miejscowości czy regionu. Uczy młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie, realizacji założonych celów. Zdobyta wiedza i doświadczenie mogą okazać się pomocne w kontynuowaniu nauki w szkole średniej, dostaniu się na interesujący kierunek na studia, a w przyszłości na znalezieniu pracy.

Aby działalność klubu przyniosła jak najlepsze efekty Szkolne Kluby Europejskie muszą same poszukiwać instytucji i partnerów chętnych do współpracy.

Kluby europejskie działają we wszystkich rodzajach szkół – szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, technikach, szkołach zawodowych a nawet przedszkolach, we wszystkich województwach – zarówno w wielkich miastach jaki i małych wsiach.

Pierwsze Szkolne Kluby Europejskie powstały w Portugalii, skąd idea ta przeniosła się do całej Europy. W Polsce pierwsze kluby zaczęły powstawać na początku lat 90-tych, czyli działają już ponad 10 lat.

Jak działa nasz Szkolny Klub Europejski „EuroClub”?
Pomysł na powołanie klubu wyszedł od nauczyciela geografii Roberta Wojciechowskiego, a także uczniów. Na początku najważniejsze było znalezienie grupy młodzieży zainteresowanych tematyką europejską . Organizacja klubu i jego pracy zależy wyłącznie od założycieli. To my decydujemy o treści statutu, o tym w jaki sposób klub funkcjonuje , co robimy, kiedy odbywają się spotkania. Nasz klub posiada nazwę „EuroClub” i motto: „Chcemy łączyć ludzi” , nie mamy logo. (chcemy zorganizować konkurs).

Cele Szkolnego Klubu Europejskiego „Euro Club”:

 • Kształtowanie poczucia jedności europejskiej poprzez propagowanie wiedzy o Europie – czujemy się Europejczykami ale wiemy też co nas odróżnia od innych narodów, co możemy wnieść do wspólnego dziedzictwa
 • Przygotowanie młodzieży do życia i pracy w zjednoczonej Europie –przez liczne konkursy wiemy jak wygląda życie w innych państwach, jak działają instytucje i prawo, łatwiej nam dokonywać wyborów, znaleźć ciekawą pracę, poznać nowych ludzi
 • Informowanie o procesach integracyjnych w Europie – poprzez apele dzielimy się swoją wiedzą z innymi, tak aby każdy wiedział jak funkcjonuje Unia Europejska czy Rada Europy, co jest charakterystyczne dla danego kraju.

Klub posiada własną salę 39 (gabinet geograficzny), w której się spotykamy . Sala taka jest wizytówką klubu a zarazem miejscem gdzie prowadzone są lekcje o tematyce europejskiej. W niej prezentujemy osiągnięcia klubu, wykonane prace, materiały informacyjne, plakaty, plansze, wystawy tematyczne. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z innymi klubami , nawiązujemy współpracę i wymieniamy doświadczenia.

Co robimy w Szkolnym Klubie Europejskim?

1. W zależności od chęci, wiedzy, możliwości, zdobytych doświadczeń organizujemy różnego rodzaju akcje, które można podzielić na:

 • opracowaniu statutu,
 • wymyśleniu nazwy, motta, emblematu (logo) klubu,
 • przygotowaniu pomieszczenia klubowego,
 • organizowaniu “burzy mózgów” na temat akcji, które klub mógłby przeprowadzić,
 • opracowaniu planu i sposobu informowania społeczności szkolnej czy lokalnej (gazetka ścienna, ulotki, gazetka szkolna poświęcona tematyce europejskiej- pracujemy nad tym),
 • chcemy zacząć prowadzić kronikę klubową będącą prezentacją osiągnięć klubu czy własnej strony internetowej- też chcemy założyć

2. Działania w szkole – polegające na:

 • przygotowaniu wystaw tematycznych,
 • organizowaniu konkursów wiedzy o Europie, obchodów Dnia Europejskiego i poszczególnych państw europejskich,
 • wystawianiu mini-sztuk, (w opracowaniu)
 • sporządzaniu map, plakatów, plansz edukacyjnych,
 • przeprowadzaniu wykładów tematycznych i debat,
 • przygotowaniu “półki europejskiej” w szkolnej bibliotece i tworzeniu teczek lub albumów tematycznych na podstawie zbieranych informacji, (w planach)
 • redagowaniu tablicy informacyjnej (po remoncie szkoły brak)
 • prowadzeniu przez członków klubu lekcji europejskich dla uczniów własnej szkoły

3. Działania pozaszkolne polegające na:

 • poszukiwaniu grup wsparcia (w szkole, w środowisku lokalnym, instytucjach centralnych, organizacjach pozarządowych o ogólnopolskim zasięgu) – współpracy z mediami, uczestniczeniu w imprezach o tematyce europejskiej,
 • prowadzeniu przez członków klubu prelekcji europejskich dla uczniów innych szkół, (w planach)
 • nawiązaniu współpracy z innymi klubami działającymi w Polsce (materiałów informacyjnych, doświadczeń, organizowanie wspólnych przedsięwzięć)
 • nawiązaniu współpracy z klubami lub szkołami z innych państw europejskich, która może doprowadzić do wymiany młodzieży. (w planach)

 

Galeria klubu