Szkolenie dla technikum informatycznego

W dniu 28.11.2017 r. uczniowie klas III i IV o profilu technik informatyk wzięli udział w szkoleniu organizowanym dzięki uprzejmości firmy Schrack Technik Polska Sp. z o.o. Prowadzącym spotkanie był Pan Maciej Kościuczyk.

Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • normy dotyczące okablowania strukturalnego (miedzianego, światłowodowego, koncentrycznego),
  • rodzaje, klasy i kategorie okablowania miedzianego, światłowodowego i koncentrycznego,
  • sposoby pomiaru sieci miedzianych oraz światłowodowych,
  • technika światłowodowa w telekomunikacji – okablowanie światłowodowe, metody tworzenia pół komutacyjnych, spawanie włókien światłowodowych,
  • przegląd oferty nowoczesnych systemów okablowania strukturalnego firmy Schrack Technik: systemy miedziane, systemy światłowodowe, systemy COAX,
  • warunki stawiane przez rozporządzenie w instalacjach multimedialnych (wg rozporządzenia MTBiGM z 22.11.2012), przykłady realizacji,
  • systemy multiswitchowe w instalacjach budynkowych.

Ponadto wszyscy uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych dotyczących zarabiania modułów keyston na kablach instalacyjnych typu skrętka.

Po zakończeniu szkolenia uczniowie otrzymali potwierdzenie udziału w szkoleniu w postaci certyfikatu.