Stypendium „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – informacje

Link do opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dot. wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”:

http://bip.pomorskie.eu/a,58406,ogloszenie-5017.html