Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem Straży Miejskiej

W dniach 15-16.02.2023r. uczniowie PZS2 w Kościerzynie uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym, prowadzonym przez pracownika Straży Miejskiej. Tematem spotkania była profilaktyka dotycząca konsekwencji prawnych używania w miejscach publicznych przez osoby nieletnie wyrobów tytoniowych oraz e- papierosów. Przewodnią myślą pogadanki profilaktycznej była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania. Mundurowy rozmawiał z zebranymi o zagrożeniach jakie niesie ze sobą stosowanie różnego rodzaju używek. Opowiadał między innymi o szkodliwości nikotyny, paleniu papierosów i e-papierosów oraz ich negatywnym wpływie na zdrowie. Uświadamiał też młodzież jakie konsekwencje, nie tylko prawne, niesie za sobą używanie wyrobów tytoniowych. Pracownik Straży Miejskiej zapoznał zebranych z najważniejszymi przepisami zawartymi w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.